Att studera i Sverige

I Sverige har vi skolplikt fram till och med årskurs 9 och efter det så börjar de flesta att studera på gymnasiet. Det finns idag en mängd olika linjer som man kan välja mellan där man inriktar sig mot specifika ämnen såsom ekonomi, byggteknik, vård och omsorg, naturvetenskap eller estetisk verksamhet. De flesta gymnasiala utbildningar är på tre år, men det finns även de linjer som erbjuder en utbildning på fyra år. En del av dessa gymnasielinjer är studieförberedande linjer, vilket innebär att de ger dig behörighet för att studera vidare till ett mer specifikt arbete.

Plugga vidare
Ska du studera vidare efter gymnasiet finns det en mängd olika vägar att gå. Universitet, högskola, folkhögskola, Ky-utbildning och att plugga på Komvux är bara några av de alternativ som finns att välja mellan. Alla dessa erbjuder i sin tur mängder av olika mångåriga program eller enstaka kurser som du kan läsa för att till exempel få rätt kompetens för en viss utbildning som du vill komma in på, eller för att få en viss utbildning för ditt drömyrke.

Högskoleprovet
När man ska ansöka om att få plugga vidare efter gymnasiet så kan man göra sin ansökan på två olika vis. Antingen kan man söka med hjälp av sina gymnasiebetyg och eventuella betyg som man har läst upp på komvux. Eller så kan man göra det så kallade Högskoleprovet som går att göra två gånger om året och istället ansöka med hjälp av sitt provresultat. Många utbildningar antar hälften av sina elever utifrån betygen och andra hälften utifrån högskoleprovets resultat, så om du vill kan du öka dina chanser genom att ansöka med de båda.

Plugga utomlands
Som svensk medborgare är det inget tvång att man måste studera just i Sverige, utan det finns de som istället väljer att göra sin utbildning någon annanstans i världen. Att göra ett utbytesår och till exempel plugga på college i USA är en upplevelse för livet som många ger sig på om de får tillfälle. Många universitet erbjuder sina studenter att göra ett av sina år eller terminer utomlands för att få en breddad och internationellt anpassad utbildning.

Personanpassa sina studier
Någonting som många uppskattar med att plugga på en högre nivå är att det här finns stora möjligheter att skräddarsy utbildningen utefter dina egna önskemål. Har du till exempel stora arbetserfarenheter inom området som du ska plugga finns det möjligheten att göra en så kallad validering, där du visar upp dina kunskaper. Detta kan i sin tur medföra att du kan medräkna dig vissa kurser i ett program utan att du ens har läst dessa. Detta kan till exempel gälla om du ska plugga till undersköterska och sedan tidigare har erfarenhet av att jobba inom äldrevården eller hemtjänsten.