Universitet i Sverige

I Sverige finns det en hel del stora och bra universitet att läsa vid, alla med olika intagningspoäng. Dessa är belägna allt ifrån högt uppe i norr till långt nere i söder, och alla skolorna erbjuder olika atmosfärer och studiemiljöer. Det finns minst ett universitet som passar alla här i Sverige.

Några av de allra populäraste universiteten här i Sverige är Göteborgs universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Chalmers universitet och Umeå universitet. Det är de tre förstnämnda universiteten som vanligtvis har de högsta intagningspoängen, kanske för att det bor fler människor där än vad det gör uppe i Umeå och det blir en lite för stor omställning för vissa att flytta ända dit. Det behöver inte betyda att deras utbildning är sämre för det.

Utöver dessa riktigt stora universiteten finns det även lite mindre svenska universitet som även de är riktigt bra. Hit räknas exempelvis Karlstads universitet, högskolan i Borås, Mittuniversitetet och många andra. Det är verkligen inte så att man behöver gå på de riktigt stora universiteten för att få en bra utbildning, de mindre kan vara minst lika bra.

Det finns verkligen helt fantastiska universitet här i Sverige att ansöka till, både stora som små, och det är mycket viktigt att man tänker efter noggrant vilket man skall ansöka till.